GDPR

GDPR v Kids Way

Dne 25.5.2018 nabylo platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.4.2016,, týkající se ochrany osobních dat. Pro účely nabytí platnosti zpracováváme audit organizace ve smyslu tohoto nařízení.

Shromažďování osobních dat v organizaci Kids Way, s.r.o. vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Kdy se jedná o zákonné normy?

Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy. /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

  • Údaje o osobách vyzvedávajících dítě z Kids Way, s.r.o.
  • Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte.
  • Souhlas se zveřejněním fotografií dětí na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace Kids Way, s.r.o.

Připravuji pro Vás podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu / po dobu docházky dítěte do Kids Way, s.r.o.

Rolovat nahoru