Harmonogram

Denní harmonogram

Každé dítě je jiné a my se snažíme přizpůsobit individuálně každému z nich. Respektujeme režim, na který je Vaše dítě zvyklé z domu a nenásilně jej přizpůsobujeme chodu školky. Potřeba spánku se liší v závislosti na věku a osobnosti dítěte. Děti u nás nejsou nucené spát po obědě. V budově se nachází dvě prostorné ložničky, rozdělené dle věku dětí, s možností pouze relaxovat, prohlížet si knížky nebo poslouchat pohádky.

S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu. Chodíme na procházky nejen do blízkého lesa, hrajeme si na zahradě, podnikáme různé výlety.

Příchod a odchod dítěte do školky přizpůsobujeme Vašim potřebám.

Denní harmonogram je proto pouze orientační.

Příchod dětí do školky

  • ranní hry a dovednosti dle volby dětí
  • individuální práce s dětmi
  • jazyková chvilka, činnosti tělovýchovné a hudební ind. nebo v malých skupinkách – zpěv známých písní, rytmizace, tanečky, pohybová improvizace, kotoul, zdravotní cviky,… Děti po příchodu a po přivítání si vyberou hračku nebo hru, vedení dětí k tomu, aby při změně hračky nebo hry předcházející uklidily.
7:00 – 8:30
Přivítání, volná hra

  • ranní hry a dovednosti dle volby dětí
  • individuální práce s dětmi
8:30 – 9:00
Dopolední svačina 9:00 – 9:30
Vzdělávací aktivity a pobyt venku
Pobyt venku (Nejméně 2 hod. denně – většinou na zahradě nebo formou vycházky – zvláště na vycházce je nezbytné pečlivě dodržovat zásady bezpečnosti dětí. Důvodem pro zrušení pobytu venku nebo zkrácení na dobu 15 – 20 minut jsou nepříznivé povětrnostní podmínky – mráz pod -10 stupňů Celsia , prudký déšť, vichřice, inverze,silné náledí a velká mlha. Při bezvětrném slunečném počasí lze vyjít se staršími dětmi i na zkrácenou dobu do – 15 stupňů Celsia. Podmínkou je dostatečné oblečení dětí.)
9:30 – 11:30
Oběd
11:30 – 12:00
Spánek, poslech pohádek, relaxace…
hygiena, četba pohádky, poslech, odpolední odpočinek (Po 45 min. nespící děti vstávají z lehátka a jsou zaměstnány klidnými činnostmi, hrou. Děti 5 – leté grafomotorické cviky, ind. jazyk. cvičení, anal. – syn. činnost se slovem, pracovní listy,…)
12:00 – 15:00
Odpolední svačina 15:00 – 15:30
Kroužky a další aktivity
odpolední zájmové činnosti – volné hry s možností zařadit činnosti, ve kterých je zapotřebí pokračovat z ranní doby nebo začít novou činnost
15:30 – 17:00
Rolovat nahoru